Wie zijn wij

Kelly en Marijke zijn beide jarenlang als ambulant gezinshulpverlener werkzaam geweest bij Accare. Hun ervaring in een functie als ambulant hulpverlener met een diversiteit aan omgeving en rollen, maakt dat ze bij Beeworkz ‘generalistisch’ kunnen werken.

Vanuit hun ervaring in het werken bij Accare merkten ze dat aan het werk zijn of een dagbesteding hebben zelfvertrouwen geeft. Waardering in het werk betekent waardering als persoon. Daginvulling betekent dagritme en meedoen in de maatschappij. Zinvol werk, midden in de maatschappij, dat is wat hun drijfveer is.


Kelly: “In ons werk merken we hoe belangrijk het is om een dagbesteding,  werk of onderwijs te hebben en tegelijkertijd zien we hoe moeilijk dit te bereiken is voor een hele grote groep mensen. We zien dat er steeds meer mensen verder van de arbeidsmarkt komen te staan en dat vinden wij geen goede ontwikkeling. Werk – of in bredere zin: een zinvolle dagbesteding – is een cruciaal aspect van maatschappelijke integratie en participatie”.
Marijke: “We merken om ons heen dat (jong)volwassenen mee willen doen in de maatschappij. Onder meedoen verstaan deze (jong)volwassenen werk doen wat er toe doet. Geen gecreëerd werk maar een werkplek in een “echte” werkomgeving. Zo ervaren ze dat ze een rol van betekenis kunnen vervullen en krijgen meer vertrouwen in eigen kunnen”.

“Wat we belangrijk vinden in de begeleiding is aansluiten op wat kan en haalbaar is, in een gezamenlijk afgesproken plan. We werken vooral op basis van de ‘presentiemethode’, wat betekent: er zijn, rondlopen, zien wat nodig is en inspelen op kansen. De kracht van deze persoonlijke benadering is dat we meteen flexibel kunnen inspelen op ondersteuningsvragen. We denken in mogelijkheden. Niet te veel over praten en gewoon doen!”.