Werkgerichte dagbesteding

Kijk vooral naar wat mensen wél kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen


Mensen met een arbeidsbeperking willen ook graag meedoen in de maatschappij. Op alle vlakken dus ook met werk. Meedoen in de arbeidsmaatschappij geeft zelfvertrouwen en versterkt de identiteit. Daarom worden de medewerkers bij Beeworkz niet enkel bezighouden met activiteiten maar ook uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen, midden in de maatschappij. Betaald werk is niet altijd mogelijk door de aard van de beperking. Onbetaald of beperkt betaald werk in een aangepaste omgeving met de juiste begeleiding kan vaak wel: werkgerichte dagbesteding. Zinvol en passend werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en stijging op de participatieladder op langer termijn.

https://www.ivermectinkaufen.de/

Beeworkz biedt werkgerichte dagbesteding in de winkel “Hippe Kringloop” aan. Een werkplek in de detailhandel/horeca waar echt meedoen centraal staat. Beeworkz zorgt voor de juiste randvoorwaarden en creëert daarmee een vertrouwde en beschermde omgeving voor de medewerkers. De medewerker staat in de begeleiding centraal, werkt naar zijn of haar mogelijkheden en wordt uitgedaagd waar mogelijk.

Werkgerichte dagbesteding geeft naast een zinvolle daginvulling, structuur en voldoening. Maar het draagt er ook toe bij dat mensen (nieuwe) ervaringen kunnen opdoen, vaardigheden vergroten of behouden, sociale interactie hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit alles met als doel om mensen met een arbeidsbeperking die daartoe in staat zijn, meer nog dan nu het geval is, de kans te bieden het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien.