Werktrajecten

Een werktraject bij Beeworkz is gericht op het opdoen van ervaring, kennis en vaardigheden die nodig zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeid te helpen en daarmee een (mogelijke) uitkeringssituatie te voorkomen of te minimaliseren


Leren door te doen en te oefenen vergroot de kans om geleerde vaardigheden eigen te maken. Praktische vaardigheden en aandachtspunten voortkomend uit de praktijk worden besproken met de medewerkers en de begeleiding wordt hierop afgestemd. Waar nodig kan er extra ingezet worden op verschillende thema’s. Dit kan door middel van sociale vaardigheidstrainingen zijn zoals bijvoorbeeld “communicatie op de werkvloer” of ”opkomen voor jezelf”. Maar ook “leren solliciteren” en life-style training kunnen aan bod komen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, het opbouwen van arbeidsritme en het uitbreiden van vakkennis. Dit alles met als doel om de overstap naar een reguliere werkplek mogelijk te maken.

Met een ieder zal een begeleidingsplan opgesteld worden waarin afgesproken wordt aan welke doelen gewerkt wordt, hoe de begeleiding eruit gaat zien, wat de werkafspraken zijn en wat het uiteindelijke doel is. Voor de één zal dat doorstroom naar een reguliere arbeidsplek zijn en voor de ander een plek binnen dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Bij Beeworkz houdt de begeleiding niet op na het gelopen traject. We hebben gemerkt dat het een meerwaarde is om de begeleiding te continueren op een vervolgplek. De medewerker kent ons en wij kennen de medewerker, wat maakt dat er afstemming is en er korte lijnen zijn waardoor valkuilen sneller herkend worden en bijsturen vlot kan gebeuren. Het gezamenlijk doorlopen traject stopt wanneer een ieder er van overtuigd is dat de begeleiding overbodig is.