Aanmelden voor dagbesteding

Aanmelden

Iedereen die belangstelling heeft voor één van de diensten van Beeworkz kan contact opnemen met ons. Samen kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Indicatie

De dagbesteding kan vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) betaald worden of geleverd worden vanuit Zorg In Natura (ZIN). Wanneer u nog geen indicatie heeft voor dagbesteding kunt u deze aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Om in aanmerking te komen voor een werktraject is samenwerking met het UWV, opleiding, de sociale dienst en/of WMO of andere betrokken instanties van belang. Met elkaar kijken we wat de mogelijkheden zijn en hoe het traject eruit gaat zien en gefinancierd wordt.

Mail of bel gerust en vraag naar de mogelijkheden.

Formulier