Iedereen een werkplek!

Gelijkwaardigheid is voor ons een groot goed. Beeworkz staat voor een gelijkwaardige positie van mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij horen begrippen als eigenwaarde, respect, meedoen en de vrijheid hebben een eigen leven te leiden en eigen keuzes te maken.

Welkom bij Beeworkz

Beeworkz sluit naadloos aan op het uitgangspunt van de overheid, namelijk dat het voor iedereen goed is om aan het werk te gaan. Er bestaat een maatschappelijk en formeel recht op “passende arbeid”.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) legt het accent op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Eigenlijk gaat het om inclusie; competenties van kwetsbare burgers, ofwel “mensen met een beperking”, centraal stellen en samen met hen de randvoorwaarden creëren om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar dan wel door middel van zinvol en passend werk, werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en stijging op de participatieladder op langere termijn. Dat betekent dus niet mensen bezighouden in het activiteitencentrum, maar uitdagen het maximale uit zichzelf te halen midden in de maatschappij.

Vanuit deze visie biedt Beeworkz werktrajecten en werkgerichte dagbesteding aan mensen die graag willen deelnemen op de arbeidsmarkt, in de branches detailhandel en horeca. Dit is mogelijk in de eigen winkel van Beeworkz, de Hippe Kringloop met “Koffie,Thee & Lekkers” midden in Assen-Oost.

[huge_it_slider id=”2″]

Nieuws