Over Beeworkz

Beeworkz biedt werktrajecten en werkgerichte dagbesteding in haar eigen winkel de Hippe Kringloop aan.

Door verschillende omstandigheden en problematiek kunnen mensen ver van de arbeidsmarkt geraakt zijn. Denk onder andere aan mensen met psychische problemen, met een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking, of mensen met een niet aangeboren hersenletsel of chronische ziekte. Allemaal redenen waardoor werken op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is. Beeworkz biedt deze mensen een werkplek. Een werkplek in een echt bedrijf!

De werktrajecten en werkgerichte dagbesteding worden door Beeworkz in de detailhandel en horeca geboden, de Hippe Kringloop.

De Hippe Kringloop is meer dan alleen een winkel met gebruikte, gepimpte en zelfgemaakte artikelen. De winkel beschikt ook over een “koffie, thee & lekkers” café. Een gezellig café waar u terecht kunt voor een kopje koffie, huisgemaakt gebak of een lekkere lunch.

In het team van Beeworkz werken mensen met een zeer uiteenlopende leeftijd en uit diverse achtergronden en problematiek. De medewerkers van Beeworkz krijgen een eigen traject op maat, onder deskundige begeleiding. Zoveel begeleiding als nodig, zo weinig als kan.

Naast eigen werkplekken zoekt Beeworkz voortdurend in haar netwerk naar werkplekken in de arbeidsmaatschappij. Dit om uitstroom en doorstroom te bevorderen. De aanpak van Beeworkz is erop gericht om mensen met een beperking uitzicht te bieden op een baan. Geen vangnet en fuik maar een springplank!

www.hulskers.nl_Beeworkz-0030

 

Visie en missie

Beeworkz is ervan overtuigd dat mensen, ook met een beperking, graag mee willen doen in de maatschappij. Meedoen op alle vlakken, dus ook met werk. De achterliggende gedachte is dat een normale werkomgeving met begeleiding op maat bij iedereen, inclusief mensen met een beperking, normale gedragspatronen teweegbrengt. Meedoen in de arbeidsmaatschappij geeft zelfvertrouwen en versterkt identiteit.

Beeworkz vindt het belangrijk dat de “normale” werkomstandigheden zo dicht mogelijk benaderd worden. Hiermee wordt de stap naar de reguliere arbeidsmarkt zo klein mogelijk gemaakt. Dit doen wij door mensen in een kleinschalige setting een vertrouwde en beschermde werkplek te bieden waar echt meedoen centraal staat.